• УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
    Метоюдисципліни «Управління проектами» є формування системи теоретичних та практичних навичок щодо використання принципів, методів та інструментів управління проектами на підприємстві.
    Завдання: опрацювати методологічну та методичну базу управління проектами з використанням сучасних міжнародних стандартів в цій сфері та набути практичних навичок з управління проектами.
    У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
    знати: сучасні міжнародні стандарти управління проектами, основні процеси управління проектами – ініціацію, планування, виконання, моніторинг та контроль, завершення; основні сфери управління проектами – управління інтеграцією, змістом, строками, вартістю, якістю, персоналом, комунікаціями, ризиками, поставками проекту.
    вміти: із використанням сучасного програмного забезпечення вміти ініціювати, планувати проект, здійснювати моніторинг та контроль за його виконанням, завершувати проект, управляти командою проекту, структурою, строками, вартістю, ризикамипроекту.