Товарна інноваційна політика
(TIP_1)

Гриценко

Гриценко

Сергій Іванович

професор, доктор

економічних наук, 

 Для студентів спец. 8.050108 „Маркетинг”. Метою дисципліни “Товарна інноваційна політика” є вивчення головних напрямків розширення функцій маркетингу в стратегічному плануванні інноваційного процесу для створення комерційно вдалих товарів.