Организация и управление нововведениями (Инновационный менеджмент)
(ОиУН)

 Для этого курса нужно кодовое слово

Курс "Інноваційний менеджмент" має за мету оволодіння студентами сучасними теоретичними основами та практичними навичками управління інноваційною діяльністю організації.

Для этого курса нужно кодовое слово