Административный менеджмент
(АдмМ)

 Для этого курса нужно кодовое слово

Метою курсу є підвищення ефективності управління організаційними структурами на засадах правильного використання менеджерами різних рівнів принципів та інструментів адміністрування, створення цілісної системи адміністративного управління організацією.

Розробник та викладач: к.е.н., доцент кафедри менеджменту Таранич О.В.

Для этого курса нужно кодовое слово