Теория отраслевых рынков
(ТОР)

 Для этого курса нужно кодовое слово

Мета курсу "Теорія галузевих ринків" розвиток і поглиблення навиків економічного аналізу й оцінювання поведінки фірми в умовах різних типів ринкових структур і галузевої політики держави.

Викладач: к.е.н., доцент кафедри менеджменту Таранич О.В.

Для этого курса нужно кодовое слово