Экологический менеджмент (1 сем.)
(ЭкМен)

 Для этого курса нужно кодовое слово


Курс націлено на придбання навиків підготовки управлінських рішень з врахуванням економічних і екологічних обмежень й вибір напрямків реалізації рішень.
Викладачі: д.е.н., професор Александров І.О. та ас. Кравець О.О.

Для этого курса нужно кодовое слово