Информационные системы и технологии в управлении организацией (1 сем.)
(ИСТУО)

 This course requires an enrolment key


Курс «Інформаційні системи і технології в управлінні організацією» має за мету формування у майбутніх менеджерів знань і навичок щодо сучасних інформаційних систем і технологій, їх раціонального використання, а також практичних навичок ефективного використання сучасних інформаційних технологій в процесі здійснення управлінської діяльності в організації.

This course requires an enrolment key