Управление развитием региона
(УпРР)

 Для этого курса нужно кодовое слово

Метою курсу є одержання студентами знань про регіональну систему управління, найважливішу роль в якій відіграють принципи та методи територіальної організації, формування механізму збалансованості соціально-економічного розвитку регіонів, розмежування повноважень між державними та місцевими органами управління.
Викладач: к.е.н. Вертиль Н.М.

Для этого курса нужно кодовое слово