Публичное администрирование
(ПАдм)

 This course requires an enrolment key

Метою курсу є оволодіння теоретичними знаннями з питань публічного адміністрування та набуття практичних вмінь і навичок щодо застосування законів, принципів, методів, технологій і процедур в управлінні суб’єктами публічної сфери, а також набуття умінь та формування компетенції, необхідних для виконання функцій та реалізації повноважень керівника (фахівця) суб’єкта публічного адміністрування, в тому числі для органів державної влади та місцевого самоврядування.

This course requires an enrolment key