Организация и управление инвестициями (Инвестиционный менеджмент)
(ОиУИ)

 Для этого курса нужно кодовое слово

Метою курсу є озброєння майбутніх спеціалістів знаннями теорії і практики прийняття управлінських рішень у сфері розробки ефективних напрямків інвестиційної діяльності, формування цілеспрямованого і збалансованого інвестиційного портфеля, експертизи окремих об’єктів інвестування.

Для этого курса нужно кодовое слово