Современные методы управления
(СМУ)

Метою курсу є формування у майбутніх менеджерів системних знань з концептуальних питань управління підприємством на основі інтегрування, координування, спрямування діяльності різних служб та підрозділів для досягнення оперативних та стратегічних цілей підприємства.
Розробник та викладач: к.е.н., доцент Гурова В.О.