Прогнозирование (1 сем.)
(ПР)

 Для этого курса нужно кодовое слово


Метою курсу "Прогнозування" є оволодіння студентами сукупністю теоретичних і методичних питань, а також практичним досвідом по складанню прогнозів.

Для этого курса нужно кодовое слово