Проектный менеджмент (1 сем.)
(УпП)

 Для этого курса нужно кодовое слово

Курс «Управління проектами» має за мету надання студентам знань з основ управління проектами і навчання методиці складання, планування та аналізу проектів.
Викладач: к.е.н., доцент Логачова О.В.

Для этого курса нужно кодовое слово