Финансовый менеджмент
(ФМен)

Курс "Фінансовий менеджмент" дозволяє оволодіти базовими знаннями з теорії і практики управління фінансами підприємств і взаємовідносинами з партнерами, операційною та інвестиційною діяльністю, визначення стратегії і тактики фінансового забезпечення суб’єктів господарювання, а також сформувати належні практичні навички.