Транснациональные корпорации
(ТНК)

 Курс доступен гостю

Завдання курсу полягає у вивченні суті ТНК, вмісту і масштабів їх діяльності, еволюції організаційних структур, специфіки розробки і реалізації глобальної стратегії ТНК, механізмів функціонуванні, особливостей взаємодії ТНК і національних економік.
Після вивченя курсу студент повинен вміти: визначити наукову проблему, проводити комплексний аналіз ситуації з виявленням суттєвих факторів впливу, оцінювати та знаходити шляхи розвитку економічних систем, готовити до написання наукові статті та тези конференцій.

Курс доступен гостю