Международный менеджмент
(ММен)

 Курс доступен гостю

Курс "Міжнародний менеджмент" має на меті дати студентам належні теоретичні знання та практичні навички управління міжнародною економічною діяльністю підприємств (організацій). У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен засвоїти значення і складові середовища міжнародного бізнесу, вплив глобалізації на управління транснаціональними корпораціями;сутність і складові міжнародного менеджменту, його зв’язок з міжнародним бізнесом і сфери використання в Україні;особливості менеджменту міжнародних корпорацій за умов різних національних культур, основні національні школи менеджменту;основні типи сучасних стратегій міжнародних корпорацій та їх реалізацію в Україні.

Курс доступен гостю